Protest tegen Noodwet spoedbericht aan de Tweede Kamer

Mailprotest is een initiatief van Platform Verontruste Burgers Nederland 

PROTEST tegen invoering van de Noodwet

Geachte leden van de Commissie van Justitie en Veiligheid, 

Met de voorgenomen Noodwet Covid’19 gaat het erop lijken dat de minister van volksgezondheid een bijna onbeperkte macht zal krijgen om naar goeddunken onze vrijheden en grondrechten te beperken. Burgers worden gedwongen om op straffe van hoge boetes 1,5 meter afstand te houden van hun medemensen. En dit zal zonder twijfel tot een permanente staat van onzekerheid en stress gaan leiden.

Niet normaal maken wat niet normaal is, zei de koning tijdens de 4 mei herdenking. Vrijheid vergt oplettendheid en kan zomaar verdwenen zijn.  Veel burgers maken zich hierover zeer grote zorgen. Inmiddels is bekend dat meer dan een half miljoen mensen de petities tegen de noodwet en de noodmaatregelen hebben getekend. 

Hierbij PROTESTEER ik als verontruste burger langs deze weg luid en duidelijk TEGEN invoering van de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 en daarmee tegen de inperking van onze grondrechten en burgerlijke vrijheden,

met vriendelijke groet, 

Inmiddels is deze mail 20.263 X verzonden aan de Tweede Kamer