Protest tegen Noodwet spoedbericht aan de Tweede Kamer

PROTEST tegen invoering van de Noodwet

Geachte leden van de Commissie van Justitie en Veiligheid, 

Met de voorgenomen Noodwet Covid’19 gaat het erop lijken dat drie ministers (van volksgezondheid, justitie en binnenlandse zaken) een bijna onbeperkte macht zullen krijgen om naar goeddunken onze vrijheden en grondrechten te beperken.

Burgers worden gedwongen om op straffe van hoge boetes 1,5 meter afstand te houden van hun medemensen. En dit zal zonder twijfel tot een permanente staat van onzekerheid en stress gaan leiden.

Niet normaal maken wat niet normaal is, zei de koning tijdens de 4 mei herdenking. Vrijheid vergt oplettendheid en kan zomaar verdwenen zijn.  Veel burgers maken zich hierover zeer grote zorgen. Inmiddels is bekend dat meer dan een half miljoen mensen de petities tegen de noodwet en de noodmaatregelen hebben getekend. 

Hierbij PROTESTEER ik luid en duidelijk TEGEN invoering van de Noodwet en daarmee tegen de inperking van onze grondrechten en burgerlijke vrijheden,

hoogachtend en met vriendelijke groet, 

Mailprotest is een initiatief van Platform Verontruste Burgers: 22.185 X verzonden